NCEP/NCAR 再分析资料在珠穆朗玛峰 —念青唐古拉山脉气象研究中的可信性
谢爱红, 秦大河, 任贾文, 秦翔, 康世昌, 蒋友严
Reliability of NCEP/NCAR Reanalysis Data on Mount Qomolangma and Western Nyainqentanglha Range
XIE Aihong, QIN Dahe, REN Jiawen, QIN Xiang, KANG Shichang, JIANG Youyan
地理学报 . 2007, (3): 268 -278 .  DOI: 10.11821/xb200703004