浙江江郎山丹霞地貌发育的年代与成因
朱诚,彭华,李中轩,俞锦标,李兰,张广胜,朱光耀,欧阳杰,钟宜顺,朱青,周书勤,郑朝贵,周日良,李东,朱雨鸣,吕文,武弘麟
Age and Genesis of the Danxia Landform on Jianglang Mountain, Zhejiang Province
ZHU Cheng,PENG Hua,LI Zhongxuan,ZHANG Guangsheng,LI Lan,YU Jinbiao,ZHU Guangyao,OUYANG Jie,ZHONG Yishun,ZHU Qing,ZHOU Shunqin,ZHENG Chaogui,ZHOU Riliang,LI Dong,ZHU Yuming,LV Wen,WU Honglin
地理学报 . 2009, (1): 21 -32 .  DOI: 10.11821/xb200901003