New research progress of eye tracking-based map cognition in cartography since 2008
Weihua DONG, Hua LIAO, Zhicheng ZHAN, Bing LIU, Shengkai WANG, Tianyu YANG
Acta Geographica Sinica . 2019, (3): 599 -614 .  DOI: 10.11821/dlxb201903015