A review on evapotranspiration data assimilation based on hydrological models
Chesheng ZHAN, Qingqing DONG, Wen YE, Huixiao WANG, Feiyu WANG
Acta Geographica Sinica . 2015, (5): 809 -818 .  DOI: 10.11821/dlxb201505011