UPLIFT OF THE QINGHAI—XIZANG (TIBETAN) PLATEAU AND EAST ASIA ENVIRONMENTAL CHANGE DURING LATE CENOZOIC
Shi Yafeng, Li Jijun, Li Bingyuan, Yao Tandong, Wang Suming, Li Shijie, Cui Zhijiu, Wang Fubao, Pan Baotian, Fang Xiaomin, Zhang Qingsong
Acta Geographica Sinica . 1999, (1): 10 -20 .  DOI: 10.11821/xb199901002