Response to Climate Change and Prediction of Runoff in the Source Region of Yellow River
LI Lin, SHEN Hongyan, DAI Sheng, XIAO Jianshe, SHI Xinghe
Acta Geographica Sinica . 2011, (9): 1261 -1269 .  DOI: 10.11821/xb201109011