Spatial simulation of "Grain to Green Program" implementation in a typical region based on agent-based model
YANG Weishi, DAI Erfu, ZHENG Du, DONG Yuxiang, YIN Le, MA Liang, WANG Junxiong, PAN Lihu, QIN Shipeng
Acta Geographica Sinica . 2020, (9): 1983 -1995 .  DOI: 10.11821/dlxb202009012