Coastal environment evolution record from Anshan coastal aeolian sand of Jinjiang, Fujian Province, based on the OSL dating
HU Fangen, LI Zhizhong, JIN Jianhui, ZHAO Qian, ZHANG Hui, WANG Xianli, XIA Jing, CHEN Xiuling
Acta Geographica Sinica . 2013, (3): 343 -356 .  DOI: 10.11821/xb201303005