A study on the effect of language ties in China's population flow network
ZHAO Ziyu, WANG Shijun, LI Zhuowei, HAN Zhonghui
Acta Geographica Sinica . 2024, (4): 873 -889 .  DOI: 10.11821/dlxb202404004