Spatial distributions of topsoil DNA concentrations and their impact factors in the Buha River catchment, Qinghai Lake
ZHOU Kehan, WANG Xiaqing, LIU Fenggui, ZHOU Qiang, WAN Dejun, LYU Feiya, HUANG Ping'an
Acta Geographica Sinica . 2023, (11): 2781 -2796 .  DOI: 10.11821/dlxb202311009