Characteristic evolution and trend prediction of cultivated land landscape fragmentation in China from 1990 to 2020
LIU Jing, JIN Xiaobin, XU Weiyi, WANG Shilei, ZHOU Yinkang
Acta Geographica Sinica . 2023, (9): 2163 -2185 .  DOI: 10.11821/dlxb202309004