The extent and spatial distribution of terrace abandonment in China
DONG Shijie, XIN Liangjie, LI Shengfa, XIE Hualin, ZHAO Yuluan, WANG Xue, LI Xiubin, SONG Hengfei, LU Yahan
Acta Geographica Sinica . 2023, (1): 3 -15 .  DOI: 10.11821/dlxb202301001