Morphological differentiation characteristics and classification criteria of lunar surface relief amplitude
DENG Jiayin, CHENG Weiming, LIU Qiangyi, JIAO Yimeng, LIU Jianzhong
Acta Geographica Sinica . 2022, (7): 1794 -1807 .  DOI: 10.11821/dlxb202207015