Vertical variation of precipitation in the central Qinling Mountains
LI Dawei, DUAN Keqin, SHI Peihong, LI Shuangshuang, SHANG Wei, ZHANG Zhaopeng
Acta Geographica Sinica . 2022, (7): 1762 -1774 .  DOI: 10.11821/dlxb202207013