Distribution of hydropower development suitability in Tibet in the face of geological hazard susceptibility
ZHANG Xiguo, ZHOU Xiongdong, XU Mengzhen, LIANG Xinyue
Acta Geographica Sinica . 2022, (7): 1603 -1614 .  DOI: 10.11821/dlxb202207003