Local and distant virtual water trades in Beijing-Tianjin-Hebei region
SUN Si'ao, ZHENG Xiangyi, LIU Haimeng
Acta Geographica Sinica . 2019, (12): 2631 -2645 .  DOI: 10.11821/dlxb201912015