OSL dating of the pedo-stratigraphic sequence and the prehistoric flash floods and mudflows over the Lajia Ruins of Qinghai Province
CUAN Yuda, HUANG Chunchang, PANG Jiangli, ZHOU Yali, ZHANG Yuzhu, GUO Yongqiang, WANG Haiyan, ZHAO Qiqi
Acta Geographica Sinica . 2019, (11): 2371 -2384 .  DOI: 10.11821/dlxb201911013