The academic thoughts and contributions of Master Chu Shaotang
ZHOU Weiguo,ZHANG Jiaqi,DUAN Yushan,JIANG Lianfei,GUO Fengtao
Acta Geographica Sinica . 2019, (8): 1695 -1706 .  DOI: 10.11821/dlxb201908015