Variation, causes and future estimation of surface soil moisture on the Tibetan Plateau
Keke FAN, Qiang ZHANG, Peng SUN, Changqing SONG, Xiudi ZHU, Huiqian YU, Zexi SHEN
Acta Geographica Sinica . 2019, (3): 520 -533 .  DOI: 10.11821/dlxb201903009