Spatio-temporal pattern and evolution of the urban thermal landscape in metropolitan Beijing between 2003 and 2017
Zhi QIAO, Ningyu HUANG, Xinliang XU, Zongyao SUN, Chen WU, Jun YANG
Acta Geographica Sinica . 2019, (3): 475 -489 .  DOI: 10.11821/dlxb201903006