Changes in air temperature of China in response to global warming hiatus
DU Qinqin,ZHANG Mingjun,WANG Shengjie,CHE Cunwei,QIU Xue,MA Zhuanzhuan
Acta Geographica Sinica . 2018, (9): 1748 -1764 .  DOI: 10.11821/dlxb201809011