Sensitivity analysis of the measures of tourism seasonality
LIU Zehua,ZHANG Jinhe,PENG Hongsong,ZHANG Yu,TANG Guorong
Acta Geographica Sinica . 2018, (2): 295 -317 .  DOI: 10.11821/dlxb201802007