Prof. Wang Nailiang's contributions to the geomorphological research in China
Duowen MO, Zhengkai XIA, Cheng ZHU
Acta Geographica Sinica . 2016, (11): 2037 -2048 .  DOI: 10.11821/dlxb201611013