The evolution of the cavernous potholes in Yinhe Cave, Suiyang county, Guizhou province
Mingda CAO, Zhongfa ZHOU, Jie ZHANG, Chao YIN, Yanxi PAN, Lihui YAN, Quan CHEN
Acta Geographica Sinica . 2016, (11): 2010 -2019 .  DOI: 10.11821/dlxb201611011