Spatial pattern of the caves in Guizhou Province andtheir the influencing factors
Shaoyun ZHANG, Zhongfa ZHOU, Kangning XIONG, Zhonghui TIAN, Quan CHEN, Lihui YAN, Yating XIE
Acta Geographica Sinica . 2016, (11): 1998 -2009 .  DOI: 10.11821/dlxb201611010