Evaluation and uncertainty analysis of a two-source evapotranspiration model
Genan WU, Zhongmin HU, Shenggong LI, Han ZHENG, Xianjin ZHU, Xiaomin SUN, Guirui YU, Jingbao LI
Acta Geographica Sinica . 2016, (11): 1886 -1897 .  DOI: 10.11821/dlxb201611002