Temporal-spatial pattern and contributing factors of urban RBDs in Beijing
He ZHU, Jiaming LIU, Hui TAO, Le LI, Run WANG
Acta Geographica Sinica . 2015, (8): 1215 -1228 .  DOI: 10.11821/dlxb201508003