Spatial-temporal variations of lake ice in the Hoh Xil region from 2000 to 2011
Xiaojun YAO, Long LI, Jun ZHAO, Meiping SUN, Jing LI, Peng GONG, Lina AN
Acta Geographica Sinica . 2015, (7): 1114 -1124 .  DOI: 10.11821/dlxb201507008