Incorporating social vulnerability to assess population health risk due to heat stress in China
Pan XIE, Yanglin WANG, Yanxu LIU, Jian PENG
Acta Geographica Sinica . 2015, (7): 1041 -1051 .  DOI: 10.11821/dlxb201507002