Assessment of protection effectiveness of nature reserves on the Tibetan Plateau based on net primary production and the large-sample-comparison method
Yili ZHANG, Zhongjun HU, Wei QI, Xue WU, Wanqi BAI, Lanhui LI, Mingjun DING, Linshan LIU, Zhaofeng WANG, Du ZHENG
Acta Geographica Sinica . 2015, (7): 1027 -1040 .  DOI: 10.11821/dlxb201507001