Black carbon as an indicator for dividing sedimentary cycle from the Yellow River flood sediments in Kaifeng
Jianhua MA, Jing LU, Lei GU, Dexin LIU, Yanfang CHEN, Pengfei WU, Qingli WANG
Acta Geographica Sinica . 2015, (5): 730 -738 .  DOI: 10.11821/dlxb201505005