Review on landscape ecological risk assessment
Jian PENG, Weixiong DANG, Yanxu LIU, Minli ZONG, Xiaoxu HU
Acta Geographica Sinica . 2015, (4): 664 -677 .  DOI: 10.11821/dlxb201504013