Research framework of ecosystem services geography from spatial and regional perspectives
Shuangcheng LI, Jue WANG, Wenbo ZHU, Jin ZHANG, Ya LIU, Yang GAO, Yang WANG, Yan LI
Acta Geographica Sinica . 2014, (11): 1628 -1639 .  DOI: 10.11821/dlxb201411004