Spatio-temporal pattern changes of ambient air PM 10 pollution in China from 2002 to 2012
LI Mingsheng, ZHANG Jianhui, ZHANG Yinjun, ZHOU Lei, LI Qian, CHEN Yuanhang
Acta Geographica Sinica . 2013, (11): 1504 -1512 .  DOI: 10.11821/dlxb201311006