Monitoring and Simulation of Water, Heat and CO2 Fluxes in Various Terrestrial Ecosystems
WANG Qinxue, WATANABE Masataka, HAYASHI Seiji, MURAKAMI Shogo, OUYANG Zhu, LI Yan, LI Yingnian, WANG Kelin
Acta Geographica Sinica . 2004, (1): 13 -24 .  DOI: 10.11821/xb200401002