Study of Ecological Instream Flow in Yellow River,Considering the Hydrological Change
LI Jianfeng, ZHANG Qiang, CHEN Xiaohong, JIANG Tao
Acta Geographica Sinica . 2011, (1): 99 -110 .  DOI: 10.11821/xb201101010