Palaeoflood Hydrological Studies in the Middle Reaches of the Beiluohe River
YAO Ping, HUANG Chunchang, PANG Jiangli, ZHA Xiaochun, LI Xiaogang
Acta Geographica Sinica . 2008, (11): 1198 -1206 .  DOI: 10.11821/xb200811009