Impacts of Cropland Transformation on Agricultural Production under Urbanization and Grain for Green Project in China
YAN Huimin, LIU Jiyuan, HUANG Heqing, DONG Jinwei, XU Xinliang, WANG Junbang
Acta Geographica Sinica . 2012, (5): 579 -588 .  DOI: 10.11821/xb201205001