Analysis on Spatial Distribution Characteristics of Soil Organic Carbon Reservoir in China
WANG Shao qiang, ZHOU Cheng hu, LI Ke rang, ZHU Song li, HUANG Fang hong
Acta Geographica Sinica . 2000, (5): 533 -544 .  DOI: 10.11821/xb200005003