Last Five Heinrich Events Revealed by Lacustrine Sediments from Xiaozhongdian Basin in Yunnan Province
MING Qingzhong, SU Huai, SHI Zhengtao, DONG Ming, ZHANGWenxiang
Acta Geographica Sinica . 2011, (1): 123 -130 .  DOI: 10.11821/xb201101012