Analysis of Urban Land Utilization Spatial Expansion Mechanism in Changchun City since 1900
KUANG Wenhui, ZHANG Shuwen, ZHANG Yangzhen, SHENG Yan
Acta Geographica Sinica . 2005, (5): 841 -850 .  DOI: 10.11821/xb200505015