Tourist Attraction Customer Satisfaction Index Model
WANG Xia, GU Chaolin, MEI Hu
Acta Geographica Sinica . 2005, (5): 807 -816 .  DOI: 10.11821/xb200505012