Estimation of River Discharge Using TOPEX/Poseidon Altimeter Data
ZHANG Jiqun, XU Kaiqin, KAMEYAMA Satoshi, WATANABE Masataka,CHEN Xiuwan, SUN Chunpeng
Acta Geographica Sinica . 2004, (1): 95 -100 .  DOI: 10.11821/xb200401012