Estimation of Net Primary Productivity in Tibetan Plateau
ZHOU Caiping, OUYANG Hua, WANG Qinxue, WATANABE Masataka, SUN Qingqiang
Acta Geographica Sinica . 2004, (1): 74 -79 .  DOI: 10.11821/xb200401009