Integrated Monitoring of Alpine Vegetation Types and its Primary Production
LI Yingnian, WANG Qinxue, GU Song, FU Yuling, DU Mingyuan, ZHAO Liang, ZHAO Xinquan, YU Guirui
Acta Geographica Sinica . 2004, (1): 40 -48 .  DOI: 10.11821/xb200401005