Experimental Study on Water and Nutrient Transformation in the Paddy Ecosystem of the Yangtze Valley
ZHOU Weijun, WANG Kelin, WANG Kairong, XIE Xiaoli, LIU Xin, WANG Qinxue, WATANABE Masataka
Acta Geographica Sinica . 2004, (1): 25 -32 .  DOI: 10.11821/xb200401003