The Advance of International Hydrology Program (IHP) and the Water Resource Research System of China
YAN Denghua, WANG Hao, WANG Jianhua, HE Yan, DENG Wei, ZHAI Jinliang
Acta Geographica Sinica . 2004, (2): 249 -259 .  DOI: 10.11821/xb200402011