Glacier Changes at the Head of Yurungkax River in the West Kunlun Mountains in the Past 32 Years
SHANGGUAN Donghui, LIU Shiyin, DING Yongjian, DING Liangfu, LI Gang
Acta Geographica Sinica . 2004, (6): 855 -862 .  DOI: 10.11821/xb200406007