The Study of the Urban Social Place System
WANG Xingzhong, QIN Ruiying, HE Xiaodong, GUO Liujian, Zhang Chuanshi
Acta Geographica Sinica . 2004, (7s): 125 -131 .  DOI: 10.11821/xb20047s017