Several Geocomputation Problems on Tourism Distribution Center Planning
DENG Yue, WANG Zheng, , LIU Yang, ZHOU Wei, LI Shan
Acta Geographica Sinica . 2003, (5): 781 -788 .  DOI: 10.11821/xb200305018